Tansport ponadwymiarowy

Tansport ponadwymiarowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w wielkie mierze oddziałują koszty: efektywny koszt transportu oraz opcjonalny koszt transportu, czyli wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów oraz ich udział w całkowitym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu wymagającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one tudzież w transporcie kolejowym oraz automobilowym. Wydatki efektywne rosną wraz z odległością, jednak maleją wraz ze wzrostem ładowności środka transportu – tu wypróbuj Transport maszyn ciężkich. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najistotniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, jaki obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

about author

admin

related articles

Publikacje: