Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu wrzucajfotki.pl, należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, należy natychmiast opuścić stronę wrzucajfotki.pl.

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny. Informacje są podawane przez wrzucajfotki.pl i choć staramy się, by były aktualne i poprawne, nie dajemy żadnych pośrednich lub bezpośrednich gwarancji, odnośnie kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności ani też dostępności strony internetowej czy też zawartych w niej  informacji i treści o produktach, usługach czy ilustracji umieszczonych na stronie w jakichkolwiek celach. Korzystając z tych informacji robisz to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosili odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub niematerialne, w tym w szczególności za stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści lub szkodę wynikającą ze straty danych lub zysków wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej strony.

Dokładamy wszelkich starań, by strona działała sprawnie. Jednakże, wrzucajfotki nie przyjmuje i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych będących poza naszą kontrolą, na które nie mamy wpływu.

2. Linki do stron zewnętrznych

Umieszczone linki do innych stron internetowych nie oznaczają promowania takich innych stron przez stronę wrzucajfotki, która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków na naszej stronie.

Klikając na te linki do którejkolwiek z tego rodzaju stron, musisz mieć świadomość, że strony te mają swoją własną politykę dotyczącą prywatności i regulamin, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Prosimy o sprawdzenie regulaminu i polityki dotyczącej prywatności stosowanej na tych stronach.

Jeśli powstaną jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, jedynie autor poszczególnych stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto odsyła do tych stron.

3. Prawa autorskie i pokrewne

Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

Kopiowanie, opracowywanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora. Zabrania się zapisywania i kopiowania tej strony w celach komercyjnych.

Użytkownik strony powinien dołożyć starań, aby unikać sytuacji, w których mógłby naruszyć prawa autorskie.

4. Ochrona danych

Polityka prywatności